Termeni

Subiect – totalitatea elementelor sau evenimentelor prezentate într-o operă artistică care îi alcătuiesc conţinutul;  acesta poate fi un personaj, un peisaj, un obiect sau o combinaţie dintre acestea. De obicei, subiectul este plasat în centrul imaginii sau este mai bine evidenţiat decât alte elemente din imagine.

Curent artistic – mişcare artistică sau literară formată din artişti sau scriitori care au idei comune; ansamblu de idei de artă adoptate de un număr mare de artişti

Tridimensional – care are trei dimensiuni

Bidimensional – care are două dimensiuni

Transpunere – în desen şi pictură, a trece un obiect tridimensional pe un plan bidimensional

Schiţă – desen, sculptură, plan arhitectural în care autorul trasează în linii mari un subiect; planul iniţial al unei lucrări

Stilizare – în artele plastice, a reproduce un obiect din natură în linii simplificate. Se foloseşte de multe ori în scop decorativ şi poate fi cel mai des întâlnit în artele naive.
 

(No Ratings Yet)

Articole din categoria Dictionar termeni arta:

Leave a Reply

*